top of page

ייפוי כח מתמשך

מתוך ראייה כללית של צרכי הלקוח, משרדנו הוסמך על ידי משרד המשפטים בעריכת ייפוי כח מתמשך אשר יכול לאפשר לכם להביא בפני קרוביכם את מנגנון קבלת ההחלטות הרצוי והמקבל עליכם כיום, בשלב בו למרבה הצער לא תוכלו לעשות כן בעצמכם.

לצורך כך, תוקן חוק הכשרות המשפטית האפוטרופסות באופן המאפשר לכם כיום להסמיך מי מטעמכם כגורם אשר יוכל לקבל החלות במצב של אי כשירות או כשירות חלקית ולהחליט באשר לאופן הטיפול הרפואי והפיננסי.


לקריאה נוספת מוזמנים להיכנס לאתר כל זכות קישור הבא: כל זכות
פוסטים אחרונים

הצג הכול

פגיעה באוטונומיה בהקשרים של רשלנות רפואית

פגיעה באוטונומיה בהקשר של תביעות רשלנות רפואית מתייחסת לפגיעה בזכותו של המטופל לקבל החלטות באופן עצמאי וחופשי לגבי הטיפול הרפואי בגופו. הפרת זכות האוטונומיה מתרחשת כאשר הרופא מזניח את חובת הגילוי שלו

הסכמה מדעת במהלך טיפול רפואי

הסכמה מדעת היא תהליך בו החולה מקבל מידע מפורט ומקיף על הטיפול או הניתוח המוצע לו, ולאחר שהבין את כל הפרטים, הוא נותן הסכמה מרצון ובהכרה מלאה לעבור את אותו טיפול/ניתוח. כדי שההסכמה תחשב כ"מדעת", על הרו

רשלנות רפואית בניתוח אסתטי

רשלנות רפואית בניתוח אסתטי יכולה להתבטא במספר צורות: 1. טעות רפואית - כגון טעות בביצוע הניתוח עצמו, פגיעה לא מכוונת באזורים רגישים או כשל טכני בזמן הניתוח. 2. אי מתן הסבר מלא - אם הרופא לא הסביר לחולה

Comments


bottom of page