top of page

על בחירת עורך דין נכון לך

בחירת עו"ד המתמחה בסוגיות הדרושות לך הינה מטלה מעוררת חשש, בעיקר בסוגיות הרות גורל שיש בהן כדי להשפיע על איכות החיים לאחר הפציעה או לאחר אירוע שניתן להיפרע ממנו בנזיקין.

משרדנו גיבש מספר ככלים שמתן דגש עליהם יכולה להביא לכדי החלטה מושכלת, טרם ניהול ההליך ובמהלכו:

  1. המלצות: טוב שם טוב משמן טוב, נסו לקבל המלצה אישית מלקוחות ביחס לשירות המשפטי שהתקבל מעוה"ד.

  2. ניסיון ומידע מקדים: וודאו כי עוה"ד מכיר את הסוגיה והמטריה המשפטית בנושא. בירור על ידכם ביחס למידע מקדים- גם באמצעות האינטרנט, טרם הפגישה, יאפשר דיון ראשוני מעמיק יותר ויסייע בגיבוש של אסטרטגיה משפטית חזקה יותר. כמובן שסוגיה משפטית סבוכה לעיתים לא תוכל להביא לכדי המלצה לפתרון באמצעות הגוגל, אבל יכולה לתת כיוון להתרשמות כללית.

  3. כימיה: לרוב, הינה מפתח להצלחה בתיק. זרימה של מידע בין הלקוח לעוה"ד תאפשר גיבוש נכון יותר של הטענות, בפרט בתיקי נזיקים ורשלנות רפואית בהם מבוכה ביחס למגבלות גופניות כתוצאה מהפגיעה מונעת את הבאת המגבלה בפני בית המשפט או המומחה הרפואי ופועל יוצא אינה מתורגמת לפיצוי שנדרש.

  4. זמינות: האפשרות כי עוה"ד יהיה זמין לשאלות ולמתן תגובה מהיר ודינאמי. עם זאת, לא לכל שאלה באמצע הלילה דרוש מענה מיידי, כך שתשומת לב לפנייה אל עוה"ד, מידת הדחיפות והמועד בו פונים אל עוה"ד.

  5. תיאום ציפיות: החל מהפגישה הראשונה ועד לסיום התיק בשעה טובה, דרוש תיאום ציפיות בין הלקוח, באשר לתוצאה הצפויה והרצויה של ההליך המשפטי ובין עוה"ד ביחס לשכר טרחתו, מגבלות המשפט בהשגת התוצאה הרצויה וכמה תהא ריאלית ציפית הלקוח. אל תהססו לשאול בכל שלב במהלך הטיפול המשפטי, מה הסיכויים של התיק, מה השתנה במהלך הדרך, והאם יש מקום להמשיך בהליך או לחתור לסיומה מחוץ לכתלי בית המשפט.

בהצלחה!


אין באמור כדי ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עוה”ד, האמור הינו תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מתוקף ניסוננו, גיבשנו מספר כללים אשר יכולים לסייע למי אשר נפגע כתוצאה מרשלנות רפואית, מתוך ציפיה כי פעולות אלו ישרתו את ההליך המשפטי, במסגרת בירורו: תיעוד: לרשומה הרפואית יש מעמד מיוחד במסגרת ההליך המ

מתוך ראייה כללית של צרכי הלקוח, משרדנו הוסמך על ידי משרד המשפטים בעריכת ייפוי כח מתמשך אשר יכול לאפשר לכם להביא בפני קרוביכם את מנגנון קבלת ההחלטות הרצוי והמקבל עליכם כיום, בשלב בו למרבה הצער לא תוכלו

bottom of page