top of page

רשלנות רפואית בניתוח אסתטי

רשלנות רפואית בניתוח אסתטי יכולה להתבטא במספר צורות:

1. טעות רפואית - כגון טעות בביצוע הניתוח עצמו, פגיעה לא מכוונת באזורים רגישים או כשל טכני בזמן הניתוח.

2. אי מתן הסבר מלא - אם הרופא לא הסביר לחולה כראוי את הסיכונים, הסיבוכים האפשריים והתוצאות הצפויות של הניתוח.

3. אי עמידה בסטנדרטים מקצועיים - כאשר הרופא לא פעל לפי הנורמות וההליכים המקובלים במקרים דומים.

4. כשל בטיפול לאחר הניתוח - אי מתן הוראות שיקום או טיפול נכון בסיבוכים שצצו לאחר הניתוח.

5. רשלנות במעקב - אם הרופא לא עקב כראוי אחר מצב החולה לאחר הניתוח.

במקרים כאלה, החולה עלול לסבול מנזקים פיזיים או נפשיים שלא היו אמורים להיגרם. במקרים חמורים, רשלנות כזו יכולה להוות עוולה רפואית שהחולה זכאי לפיצוי בגינה.


האם הרופא חייב להסביר לפני ביצוע הניתוח והאם החובה מוגברת בניתוח אסתטי?


כן, הרופא חייב להסביר לחולה לפני ביצוע ניתוח, ובמיוחד בניתוח אסתטי החובה להסביר היא מוגברת.

זאת מכיוון שניתוח אסתטי:

1. הוא ניתוח לא חירום, ולכן יש די זמן לתת לחולה הסבר מפורט על התהליך והסיכונים.

2. הניתוח נועד לשיפור מראה ולא מטרה רפואית חיונית, ולכן חשוב שהחולה יהיה מודע היטב לסיכונים הכרוכים בו.

3. לעיתים הניתוח כרוך בסיכונים ייחודיים ובתופעות לוואי כמו כאבים, צלקות וכדומה.

4. החולה צריך להיות מודע היטב לתוצאות הצפויות ולהבין שלא תמיד התוצאות תהיינה מושלמות.

לכן על הרופא לפרט לחולה את השיטה הרפואית, חלופות לטיפול, סיכויי ההצלחה, הסיכונים והסיבוכים האפשריים והתוצאות הצפויות. חשוב שההסבר יינתן בשפה ברורה שהחולה מבין.

אי קבלת הסכמה מדעת מהחולה לאחר הסבר מלא עלולה להיחשב כרשלנות רפואית מצד הרופא.


מה שיעור הפיצוי שנקבע בגין הפרת החובה להסכמה מדעת ?


בישראל, בהתאם לפסיקות בתי המשפט, נקבעו פיצויים בגין הפרת החובה להסכמה מדעת בניתוחים אסתטיים, כדלקמן:

1. פיצוי ללא נזק ממשי - במקרים בהם לא נגרם נזק פיזי ממשי לחולה, אך הופרה החובה להסכמה מדעת, נפסקים פיצויים סמליים בסכומים של כ-10,000-30,000 ₪.

2. פיצוי בגין נזק לא ממוני - כאשר נגרמו לחולה נזקים לא ממוניים כמו כאב, סבל נפשי, אי נוחות וכדומה, הפיצויים עשויים להגיע עד כ-200,000 ₪.

3. פיצוי בגין נזק ממוני - במקרים בהם החולה נאלץ לעבור ניתוחים ו/או טיפולים מתקנים נוספים, פיצויי הנזק הממוני יכללו את עלות הטיפולים הללו.

4. פיצויים מוגברים - במקרים חמורים במיוחד שכללו רשלנות חמורה או התנהלות פסולה מצד הרופא, בתי המשפט פסקו פיצויים מוגברים של מאות אלפי ש"ח ואף יותר.

חשוב לציין שסכומי הפיצויים תלויים במידת הרשלנות, חומרת הנזק שנגרם והנסיבות הספציפיות של כל מקרה. מטרת הפיצוי היא להשיב את החולה למצבו לפני הניתוח האסתטי, ככל שניתן.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

פגיעה באוטונומיה בהקשרים של רשלנות רפואית

פגיעה באוטונומיה בהקשר של תביעות רשלנות רפואית מתייחסת לפגיעה בזכותו של המטופל לקבל החלטות באופן עצמאי וחופשי לגבי הטיפול הרפואי בגופו. הפרת זכות האוטונומיה מתרחשת כאשר הרופא מזניח את חובת הגילוי שלו

הסכמה מדעת במהלך טיפול רפואי

הסכמה מדעת היא תהליך בו החולה מקבל מידע מפורט ומקיף על הטיפול או הניתוח המוצע לו, ולאחר שהבין את כל הפרטים, הוא נותן הסכמה מרצון ובהכרה מלאה לעבור את אותו טיפול/ניתוח. כדי שההסכמה תחשב כ"מדעת", על הרו

נטל הראיה בתביעות רשלנות רפואית

ככלל, בתחילת כל הליך משפטי, נטל ההוכחה מוטל על הצד התובע - זהו "נטל הראיה הראשוני". התובע הוא שצריך להציג ראיות המוכיחות את טענותיו על פי מאזן ההסתברויות. עם זאת, במקרים מסוימים ייתכן ויחול "היפוך נטל

コメント


bottom of page