top of page

רשלנות רפואית- ככה מתמודדים

מתוקף ניסוננו, גיבשנו מספר כללים אשר יכולים לסייע למי אשר נפגע כתוצאה מרשלנות רפואית, מתוך ציפיה כי פעולות אלו ישרתו את ההליך המשפטי, במסגרת בירורו:

  1. תיעוד: לרשומה הרפואית יש מעמד מיוחד במסגרת ההליך המשפטי, רבות מהסוגיות המשפטיות והרפואיות נגזרות כתוצאה מהמתועד או שלא במסגרתה. חשוב כי במקרה בו תלונה שלכם לא מתועדת במסגרת האנמנזה על ידי הצוות הרפואי, לחילופין פעולה שבוצעה בכם לא תועדה אף היא, כי יובאו הדברים בפני הצוות הרפואי או לאחר הטיפול הרפואי בפנייה מסודרת אל המחלקה לניהול סיכונים של הגוף הרפואי אשר העניק את הטיפול. לא אחת אנו נתקלים במקרים בהם טענות המטופל אינן מגובות במסמכים הרפואיים, ונתקלים בקושי רב להביא את הדברים בפני בית המשפט.

  2. ניהול יומן: העלאה על הכתב את מהלך הדברים , בסמוך למועד בו עולה לראשונה החשש שנגרם לכם הנזק כתוצאה מרשלנות רפואית. לעיתים קרובות הזכרון האנושי בוגד בנו, בפרט כאשר אנו נדרשים להתמודד עם עומס מידע, שלל אבחנות וטיפולים רפואיים.

  3. שמירת קבלות: ההלכה המשפטית המתייחסת לנזק מיוחד שנגרם לנפגע בנזיקין דרושה הוכחה. שמירת תיעוד ההוצאות שנגרמו לכם במהלך הדרך תתורגם בשלבים מאוחרים יותר לסך הפיצוי שמתבקש.

  4. חוות דעת רפואית: לצורך הוכחה דברים שברפואה במסגרת הליך משפטי, אנו נדרשים בחוות דעת של מומחה רפואי אשר תצביע הן על הרשלנות שנפלה במהלך הטיפול הרפואי והן על הנזק שנגרם כתוצאה ממנו. ישנם מקרים, בהם הרופא המטפל, מטעמים קולגאילים לא יציין או יביא בפניכם כי נפל דופי בהליך הרפואי שבוצע. לצורך כך אנו פונים לרופאים אשר תחום עיסוקם בין היתר הוא מתן חוות דעת משפטיות באמצעותם אנו פועלים למימוש זכויותיכם בבית משפט.

בהצלחה!


אין באמור כדי ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עוה”ד, האמור הינו תיאור כללי בלבד ולא מחייב של הנושאים. בכל מקרה ספציפי מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מתוך ראייה כללית של צרכי הלקוח, משרדנו הוסמך על ידי משרד המשפטים בעריכת ייפוי כח מתמשך אשר יכול לאפשר לכם להביא בפני קרוביכם את מנגנון קבלת ההחלטות הרצוי והמקבל עליכם כיום, בשלב בו למרבה הצער לא תוכלו

בחירת עו"ד המתמחה בסוגיות הדרושות לך הינה מטלה מעוררת חשש, בעיקר בסוגיות הרות גורל שיש בהן כדי להשפיע על איכות החיים לאחר הפציעה או לאחר אירוע שניתן להיפרע ממנו בנזיקין. משרדנו גיבש מספר ככלים שמתן

bottom of page